Διοίκηση – Οικονομία – Γνώση – Κοινωνία

Δρούμε Μαζί

Administration – Economy – Knowledge – Society
We act together

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο με τίτλο: «Η εδαφική διασυνοριακή συνεργασία στη Ν.Α. Ευρώπη, η θεσμική κατοχύρωση και ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων»

Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο με τίτλο: «Η εδαφική διασυνοριακή συνεργασία στη Ν.Α. Ευρώπη, η θεσμική κατοχύρωση και ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων»

Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο με τίτλο: «Η εδαφική διασυνοριακή συνεργασία στη Ν.Α. Ευρώπη, η θεσμική…
Conference:

Conference: "Territorial cross-border cooperation in S.E. Europe, the institutional vesting and the role of financial incentives"

Conference: "Territorial cross-border cooperation in S.E. Europe, the institutional vesting and the role…
Συνέδριο: «Η εδαφική διασυνοριακή συνεργασία στη Ν.Α. Ευρώπη, η θεσμική κατοχύρωση και ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων»

Συνέδριο: «Η εδαφική διασυνοριακή συνεργασία στη Ν.Α. Ευρώπη, η θεσμική κατοχύρωση και ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων»

Συνέδριο: «Η εδαφική διασυνοριακή συνεργασία στη Ν.Α. Ευρώπη, η θεσμική κατοχύρωση και ο ρόλος των οικονομικών…
Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών ως πλατφόρμα ανάπτυξης της συνδεσιμότητας, της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας

Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών ως πλατφόρμα ανάπτυξης της συνδεσιμότητας, της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας

Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών ως πλατφόρμα ανάπτυξης της συνδεσιμότητας, της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

 • 01.jpg
 • 03.jpg
 • 02.jpg
 • 04.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.png
 • 05.png
 • 09.png
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.png
 • 18.jpg