ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4o Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ

4o Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ

4o Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ
4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ

4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ

4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ
Συμμετοχή ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ σε Bulgarian Talks

Συμμετοχή ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ σε Bulgarian Talks

Συμμετοχή ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ σε Bulgarian Talks
4η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ

4η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ

4η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ
Συνάντηση με τον Πρύτανη του  St. Kliment Ohridski University της Μπίτολα

Συνάντηση με τον Πρύτανη του St. Kliment Ohridski University της Μπίτολα

Συνάντηση με τον Πρύτανη του St. Kliment Ohridski University της Μπίτολα
1η Εκπαιδευτική Συνάντηση με θέμα την ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση με θέμα την ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύκλος Εκπαιδευτικών Συναντήσεων από τον ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ
Κυκλική Οικονομία & Via Carpatia

Κυκλική Οικονομία & Via Carpatia

Κυκλική Οικονομία & Via Carpatia