Προκήρυξη μίας (1) θέσης μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη μίας (1)  θέσης μερικής απασχόλησης

  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΛΙΚΑΣ

κ. Μπουτάρης Γιάννης

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

 

 

προκηρύσσει τη θέση ενός υπαλλήλου γραφείου με μερική απασχόληση, για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

  • Συναφές, με τα αντικείμενα του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ, πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας με τη σχετική πιστοποίηση
  • Πιστοποίηση ECDL 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη συνημμένη στην παρούσα, αίτηση, θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, αντίγραφο πιστοποίησης άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, αντίγραφο του ECDL και συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helicas.egtc@gmail.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ Balkan Center, Κτίριο Β, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΚΑ και ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από αυτήν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από τον κ. Αναστασιάδη Γιάννη Διευθυντή του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ στο τηλέφωνο 6936 814400 ή με την υποβολή των ερωτημάτων τους   στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helicas.egtc@gmail.com.

 

Θεσσαλονίκη 19 /09/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Μπουτάρης Γιάννης

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Σχετικές Αναρτήσεις: